Det är väldigt individuellt och även beroende på vilken dagsform du har.
Men väldigt generellt kan man säga att följande bild beskriver smärtan på kroppens olika områden:

tattooshurt