En deposition på 800 SEK tas ut för att boka tid.

Har numera endast har en bokningsdag per halvår (via Facebook eller email). De som på bokningsdag får en tid får information om hur deposition ska betalas för att bekräfta bokningen. När deposition är erlagd skickas datum ut för sittning(ar) (de med stora projekt blir  samtidigt inbokade var 3-4 vecka om inte annat önskats).

Betalningen ska vara på mitt konto inom tre bankdagar annars riskerar reserverad tid tas bort.
När deposition är inbetald är din bokning bekräftad och någon dag innan första sittning får du en skiss skickad till dig som baserats på de önskemål du haft. Är det ett litet projekt (som ex namn, hjärta, symbol m.m på max en timme) eller vi bestämt att det ska vara ett rent frihandsprojekt (oberoende storlek) så skickas ingen skiss på förhand.

Stora projekt som kräver flera sittningar brukar  vanligtvis komma på förberedande tatueringssamtal för att diskutera igenom önskemålet, bolla idéer m.m.


VIKTIG INFORMATION!

Ombokning / Avbokning
Deposition återbetalas ej!
Du kan däremot boka om din tid.

Vill du boka om din tid ska detta dock göras senast 24 timmar innan sittning så deposition kan överföras till den nya tiden samt för att jag ska hinna hitta ny kund till din bokade tid.
Ombokning med kortare varsel än så beräknas som förverkad och helt ny bokning får göras (med ny deposition). Endast undantag om sjukintyg kan uppvisas (endast ombokning – ej avbokning).

Fortsättningskunder som normalt inte erlägger deposition för sina fortsättningstider (vid ett och samma projekt/motiv) får vid kort avbokning eller ”no show” också lägga deposition igen för att kunna boka in fortsättning.

Deposition förfaller också  om man avbokar/flyttar sin tid en tredje gång oberoende orsak och oberoende  om man avbokat inom 24-timmarsregeln. 

Om du bokar om din tid får du dock vara beredd på att jag inte kan garantera en ny tid inom kort utan du får då ta närmsta passande tid.

Ändring av motiv

Du får alltid komma med önskade ändringar gällande en skiss jag gjort som är baserat på dina önskemål – för du ska självklart vara nöjd! Men om du ändrar dig till att vilja ha ett motiv som inte överensstämmer med det vi talat om och som första skissen baserats på tar jag ut en avgift på 800 SEK för att göra en ny skiss.

Tattoosamtal
Vid större jobb ingår upp till en timmes konsultation innan första sittning.

No Show
Dvs. att man ej hört av sig för att boka av/omboka och ej dyker upp.
Först och främst är det såklart respektlöst att inte höra av sig (om kunden såklart inte råkat ut för en olycka), eftersom du får en automatisk påminnelse 2 dagar innan sittning och det är nästintill omöjligt för mig att hitta en kund som täcker en sittning med varsel samma dag.
Depositionen förfaller och du måste betala in ny deposition för att boka ny tid. Jag kan inte garantera att det finns några tider inom det närmsta.
Händer det vid flera tillfällen att kunden helt sonika inte dyker upp kommer jag högst troligt be denne gå till en annan tatuerare